สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2561

ขอต้อนรับสู่ฉบับที่ห้า  เป็นที่น่าดีใจว่าหมอโรคปอดรุ่นที่ 27 ของประเทศทั้งหมด 22 คน สอบผ่านกันทั่วหน้า ป่านนี้คงจะไปเริ่มทำงานในหน้าที่กันอย่างแข็งขัน และคงมีส่วนช่วยผลักดันให้สุขภาพปอดของคนไทยดีขึ้น เดือนนี้กิจกรรมที่สมาชิกทุกคนรอคอย คงหนีไม่พ้นการประชุมกลางปีที่หัวหินระหว่างวันที่ 23-25 เช่นเดียวกับครั้งก่อนๆ ที่โปรแกรมอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาความรู้ เพื่อให้สมาชิกได้นำไปพัฒนาคุณภาพเวชปฏิบัติ ให้สมตามคำขวัญการประชุมที่ว่า “มุ่งสู่สุขภาพปอดที่ดีเลิศ” เนื่องจากสถานที่จำกัดและไม่อยากให้บรรยากาศเคร่งเครียดไปนัก จึงได้จัดกิจกรรมให้รวมกันในห้องเดียวตลอดงาน และมี workshop ในวันแรกแค่ 2 workshops เท่านั้น

กิจกรรมที่เริ่มขึ้นใหม่ในครั้งนี้ คือ กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำคู่ขนานกันไปกับกิจกรรมวิชาการ โดยเราเลือกทำโครงการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยหวังจะให้เป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อทำให้นโยบาย “END TB” ของประเทศไทยเป็นจริงขึ้นมาได้ในอีกสิบกว่าปีข้างหน้าที่ตั้งเป้าหมายกันไว้ ใครสนใจอยากช่วยงานคอยติดตามประกาศรับสมัครและรายละเอียดการเตรียมตัว ที่สำคัญกิจกรรมนี้คณะผู้จัดงานได้น้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมอุรเวชช์ และ สมาคมปราบวัณโรค แห่งประเทศไทย และหัวหินก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงรักยิ่ง

เสร็จจากงานนี้แล้ว คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และทีมงานไฟแรง เตรียมมองล่วงหน้าต่อไปที่การประชุมประจำปีในต้นปีหน้าที่เชียงใหม่ ซึ่งนอกจากกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม (ครั้งที่สอง) แล้ว วางแผนกันว่าจะขอทำการปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ในบางหัวข้อให้ทันสมัยมากขึ้น สำหรับรองรับการขยายตัวของจำนวนสมาชิกและขอบเขตงานของสมาคมฯ

ในด้านการชี้นำสังคม สมาคมฯ กำลังผลักดันผ่านสำนักงานประกันสังคม ให้ยอมรับการเบิกจ่ายเครื่อง CPAP ให้กับผู้ใช้สิทธ์ประกันสังคม โดยไม่หักจากเงินรายหัวที่โรงพยาบาลได้รับ อีกเรื่องคือข้อเสนอให้กรมบัญชีกลางพิจารราปรับค่าตรวจรักษาโรคระบบการหายใจในบางรายการ ซึ่งของเก่าทำไว้นานแล้วและมาตรฐานการรักษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่พวกเราก็ต้องช่วยกันพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายสุขภาพให้สมเหตุสมผล เพื่อสงวนทรัพยากรสุขภาพของประเทศเราที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนส่วนใหญ่

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยวาทะ

“The whole is greater than the sum of the parts”

“What else is happening? A more holistic view of programme evaluation” ใน “Medical Education 2018; 52: 352–361”

พบกันใหม่เดือนกันยายน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*