ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5th Annual Meeting of Pulmonary and Critical Care Medicine มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Annual Meeting of Pulmonary and Critical Care Medicine ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ

“Emergency in Pulmonary and Critical Care Medicine”

ในวันที่ 7 กันยายน 2561 นี้ ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ร่วมฟังบรรยายความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตหัวข้อต่าง ๆ มากมาย ได้แก่

  • Acute respiratory failure
  • Hemoptysis
  • Pneumothorax
  • Hemodynamic assessment in shock
  • vv-ECMO for refractory hypoxemia
  • Damage control resuscitation for massive hemorrhage

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ 02-926-9793 หรือแจ้งความจำนงมาที่ email: nokglakra@gmail.com ฟรี โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน พร้อมรับของรางวัลในงาน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิต CME จำนวน 6.5 หน่วยกิต

(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น)


 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*