ข่าวดีสำหรับผู้ป่วย IPF กับโครงการ OASIS

ปัจจุบันผู้ป่วยด้วยโรค idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) เริ่มมีความหวังในการชะลอการดำเนินโรคด้วยการใช้ยาที่มีฤทธิ์ anti-fibrotic ซึ่งในประเทศไทยขณะนี้มีจำหน่วยขนานเดียวคือ nintedanib แต่เนื่องจากยามีราคาสูง ทางสมาคมอุรเวชช์ฯ จึงได้เผยแพร่คำแนะนำข้อบ่งใช้ เฉพาะในกลุ่มผู้ป่ยที่มีความรนแรงของโรคตามข้อมูลการศึกษาในต่างประเทศที่มีมากเพียงพอ อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยอีกพอสมควรที่ไม่สามารถเข้าถึงยานี้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเศรษฐษนะของผู้ป่วยทำให้มีโครงการโอเอซิสเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงยาได้มากขึ้น

ดังนั้นหากสมาชิกสมาคมฯ มีผู้ป่วย IPF ที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาแต่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาดังกล่าวได้ และความประสงค์รับการพิจารณาการสนับสนุนค่ายาบางส่วนจากหน่วยงานเอกชน สามารถติดต่อได้ที่

โครงการโอเอซิส (OASIS)

โทรศัพท์: 02 026 3457 ต่อ 303
อีเมล: oasis.th@axiosint.com

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการพิจารณาให้การช่วยเหลือและการดำเนินการขั้นต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*