แนะนำหนังสือใหม่น่าอ่าน: Sleep-related Breathing Disorders

ความผิดปกติของการหายใจที่สัมพันธ์กับการนอนหลับ เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับมนุษย์มายาวนาน แต่เพิ่งจะได้รับความสนใจและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ และแหล่งข้อมูลหรือตำราที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ ก็มักจะมาจากต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ ภาวะวิกฤตระบบการหายใจ และเวชศาสตร์การนอนหลับ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งสำหรับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจในด้านนี้ใช้เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาและอ้างอิง โดยในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่สำคัญและน่าสนใจมากมายได้แก่

  • สรีรวิทยาของระบบการหายใจขณะหลับ (Respiratory physiology during sleep)
  • ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ (Sleep-related breathing disorders)
  • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive sleep apnea)
  • ผลกระทบของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นต่อร่างกาย (Systemic consequences of obstructive sleep apnea)
  • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากประสาทส่วนกลาง (Central sleep apnea)
  • ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับและโรคปอด (Sleep-related breathing disorders and pulmonary diseases)
  • กลุ่มอาการอ้วนหายใจต่ำ (Obesity hypoventilation syndrome)

หนังสือเป็นปกแข็ง สี่สีทั้งเล่มจำนวน 350 หน้า วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ PB book และศูนย์หนังสือจุฬา ราคา 1090 บาท

พิเศษ! สำหรับผู้ที่มาซื้อหนังสือจากหน่วยโรคปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำหน่ายเพียง 990 บาท

Leave a comment

Your email address will not be published.


*