ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม ERS 2018 ณ ประเทศฝรั่งเศส

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ European Respiratory Society International Congress 2018 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2561 จำนวน 5 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท GlaxoSmithKline ประเทศไทยไปแล้วนั้น

บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 5 ราย ดังรายนามดังต่อไปนี้

ขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน โปรดศึกษารายละเอียดของระเบียบการขอทุนสนับสนุน เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของสมาคมฯ ต่อไป และขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคม

Leave a comment

Your email address will not be published.


*