ขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมโครงการ “ขจัดวัณโรคร้ายจากหัวหิน น้อมรำลึกมหาราชันย์ภูมิพล”

เนื่องในโอกาสที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมวิชาการกลางปี ณ โรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท และ วิลล่าส์ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อเป็นส่วนหน่ึ่งของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทางสมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ขจัดวัณโรคร้ายจากหัวหิน น้อมรำลึกมหาราชันย์ภูมิพล” โดยการตรวจคัดกรองวัณโรคให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย

ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมที่สนใจ เข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองกลุ่มประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีรูปแบบการปฏิบัติงานได้แก่การซักประวัติและตรวจร่างกายตามแบบคัดกรอง ร่วมกับดูภาพถ่ายรังสีทรวงอก

ผู้สนใจโปรดทำการสมัครผ่านแบบฟอร์มการสมัคร ที่นี่

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทางสมาคมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และจะได้รับการซักซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานผ่านทาง email และในการประชุมเตรียมความพร้อมที่โรงแรมอวานี หัวหิน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*