กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2561

[smartslider3 slider=22]

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้ง 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมดำรงค์แพทยาคุณ ตึก อปร. ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 13.00-15.30 น. สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ โดยในครั้งนี้มีกรณีศึกษาจากเจ้าภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผลการวินิจฉัยที่น่าสนใจมากคือ
  • Case 1: Diffuse alveolar amyloidosis
  • Case 2: Methemoglobinemia in patient with subarachonid hemorrhage

ติดตามเรียนรู้แนวทางในการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยในกรณีศึกษาครั้งนี้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*