ประกาศผลการการจัดสรรทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2561

ตามที่ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมฯ ณ โรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ไปนั้น บัดนี้ทางสมาคมได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการจัดสรรทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังรายนามดังต่อไปนี้

ขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน โปรดศึกษารายละเอียดของระเบียบการขอทุนสนับสนุน เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของสมาคมฯ ต่อไป และขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคม

Leave a comment

Your email address will not be published.


*