ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pulmonary and Critical Care for Internists

หน่วยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญอายุรแพทย์ แพทย์แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Pulmonary Medicine and Critical Care for Internists ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมรับฟังความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตที่น่าสนใจจากคณะบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ Bronchiectasis, DR-, MDR, and XDR-TB, MDR infection in HAP and VAP, การตรวจ pulmonary function test (lung volume, DLCO), การรักษา microcirculatory failure และอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม ที่นี่

หรือติดต่อ นางสาวดวงพร มุมขุนทด โทร. 043-363654, 089-9341701

email: duangporn0316@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้ 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*