ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine 3/2561

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2561  วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมดำรงค์แพทยาคุณ ตึก อปร. ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

CPCM 3-2561

Leave a comment

Your email address will not be published.


*