Work-related asthma: slide set

[smartslider3 slider=17]

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการประชุมวิชาการเพื่อเสริมความรู้ให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ ณ โรงแรม Renaissance Pattaya รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหืดที่สัมพันธ์กับการทำงาน (Work-related asthma) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคดังกล่าว เนื่องจากเป็นโรคที่พบได้บ่อยแต่อาจไม่ได้รับการวินิจฉัยหากไม่มีการตระหนักถึงมากเพียงพอ การมีความรู้เกี่ยวกับโรคจะช่วยทำให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโรคในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น

สามารถดาวน์โหลด slide set ในการบรรยายครั้งนี้ได้ ที่นี่

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*