Environmental Lung Diseases Slide Set

[smartslider3 slider=15]

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการประชุมวิชาการเพื่อเสริมความรู้ให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ ณ โรงแรม Renaissance Pattaya รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดจากสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคดังกล่าว อันจะช่วยทำให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโรคในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น

สามารถดาวน์โหลด slide set ในการบรรยายครั้งนี้ได้ ที่นี่

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*