ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “Update in Respiratory Infection” 21-22 มิย 61 ณ สถาบันโรคทรวงอก

กลุ่มงานอายุรศาสตร์โรคปอด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Update in Respiratory Infections” ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ทางโทรสาร 02-547-0943 หรือทาง e-mail: respmedccit@gmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก โทร. 02-547-0999 ต่อ 30240 ในวันเวลาราชการ

ดูรายละเอียดกำหนดการของการประชุมได้ ที่นี่
หนังสือเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*