การประชุมของคณะทำงาน TB assembly วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ สำนักงานสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

[smartslider3 slider=8]

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานด้านวัณโรค TB Assembly ประกอบด้วย นพ.เจริญ ชูโชติถาวร, ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล, ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์, พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ และ พญ.นาฏพธู สงวนวงศ์ ได้จัดการประชุมคณะทำงานขึ้น ณ สำนักงานสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านวัณโรคแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจประจำปี 2561

Leave a comment

Your email address will not be published.


*