การประชุมกรรมการสมาคมและกิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2561 ณ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

[smartslider3 slider=6]

 

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี เพื่อรายงานผลการดำเนินการของสมาคมและวางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการสมาคมอุรเวชช์ฯ​ กลางปี ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้  และในเวลา 13.00-15.30 น. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2561 โดยมีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*