ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine 2/2561

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*