ผลการวิจัย: เพิ่มขนาดยา inhaled steroids ขึ้น 4 เท่าช่วยลดการกำเริบของโรคหืดอย่างได้ผล

ผลการวิจัยล่าสุดโดย Timothy Harrison และคณะจาก University of Nottingham ประเทศอังกฤษเกี่ยวการรักษาโรคหืด พบว่าการเพิ่มขนาดยา inhaled steroids ขึ้นเป็น 4 เท่าของขนาดที่ใช้ประจำสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคกำเริบเฉียบพลันได้อย่างชัดเจน

การศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการศึกษาที่มีอาสาสมัครเป็นผู้ป่วยโรคหืดอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปจำนวน 1922 คน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีประวัติเกิดการกำเริบเฉีียบพลันมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา อาสาสมัครที่เข้าร่วมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อให้ได้รับการรักษาที่แตกต่างกันคือ กลุ่มที่ได้รับการแนะนำให้เพิ่มขนาดยา inhaled steroid ขึ้นเป็น 4 เท่าของขนาดเดิมที่ใช้เมื่อสังเกตว่าเริ่มมีอาการกำเริบของโรค กับกลุ่มที่คงการรักษาแบบเดิมต่อไป โดยมีการวัดผลคือระยะเวลาตั้งแต่เริ่มการศึกษาไปจนกระทั่งเกิดการกำเริบเฉียบพลันของโรคครั้งแรก ซึ่งผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครที่อยู่ในกลุ่มได้รับการรักษาด้วยการเพิ่มขนาดยา 4 เท่ามีการกำเริบเฉียบพลันของโรคหืดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เพิ่มยาอย่างมีนัยสำคัญ (45% เทียบกับ 52%) คิดเป็น adjusted hazard ratio 0.81 (p=0.002) นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าในกลุ่มที่ได้รับการรักษายังมีสัดส่วนของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่น้อยกว่าอีกด้วย

อย่างไรก็ตามมีการศึกษาลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้ในเด็กกลับพบว่าการเพิ่มขนาดยาไม่ได้ช่วยทำให้การควบคุมโรคหืดหรือการป้องกันการกำเริบเฉียบพลันของโรคดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ป่วยโรคหืดเด็กและผู้ใหญ่มีความแตกต่างกัน หรือจากปัจจัยอื่น ๆ ก็ได้ จึงอาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ต่อไป

(ที่มา: Medscape Medical News: www.medscape.com)

[Photo credit: PracticalCures.com]

Leave a comment

Your email address will not be published.


*