เรียนรู้โรค Interstitial lung diseases กับ “รู้ไว้ไอแอลดี”

กลุ่ม assembly ด้าน interstitial lung diseases  นำโดย ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับโรคปอดในกลุ่ม interstitial lung diseases โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) มาแบ่งปันให้กับกลุ่มบุคลากรทางแพทย์เพื่อให้ความรู้ทางด้านนี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ผ่านทาง facebook page ที่ชื่อ “รู้ไว้ไอแอลดี” (@ILDassemblyTST) โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามอ่านกันได้ที่ www.facebook.com/ILDassemblyTST/ หรือ page รู้ไวไอแอลดี ครับ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*