สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มีนาคม 2564

0

ขอต้อนรับสู่ฉบับมีนาคม 2564 สำหรับกิจกรรม Clinical Pearl ครั้งที่ผ่านไปตามวิถีชีวิตแนวใหม่ คงพอช่วยแก้ขัดสำหรับเฟลโลว์และผู้สนใจติดตามกิจกรรมนี้ได้ในระดับหนึ่ง หวังว่าครั้งต่อไปในเดือนเมษายน จะมีโอกาสมารวมตัวกันพร้อมหน้าได้มากขึ้น และหวังต่อเนื่องให้สถานการณ์โควิดของประเทศราบรื่นไปจนถึงวันที่ 27-29 พฤษภาคม เพื่อที่เราจะได้ไปประชุมประจำปีร่วมกันแบบออนไซต์ที่พัทยาได้อย่างเต็มรูปแบบ คอยติดตามโปรแกรมและความคืบหน้าของงานประชุมจากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสมาคมฯ

ผ่านไปครบแล้วสำหรับการตรวจรับรองสถาบันฝึกอบรมเฟลโลว์ ที่แพทยสภาเห็นชอบไปแล้วมี 8 แห่ง ส่วนอีก 3 แห่งน่าจะเรียบร้ออยได้ทันภายในเดือนนี้ เพื่อจะเริ่มการฝึกอบรมตามหลักสูตรใหม่ได้ทันในเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึง แม้ว่ารายละเอียดประกอบการฝึกอบรมแนวใหม่นี้จะมีรายละเอียดแตกต่างไปจากเดิมบ้าง แต่หัวใจสำคัญคือการผลิตอายุรแพทย์โรคปอดที่เก่งและดี จะยังคงเป็นเป้าหมายที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเด็นร้อนเรื่องการจัดหาและการกระจายวัคซีนโควิด เป็นเรื่องที่ทุกคนในประเทศจับตาและคอยลุ้น ในช่วงที่มีวิกฤตการเมืองย่อยๆ เรื่องนี้ก็ถูกโยงไปใช้ประกอบ ถ้ามองด้วยใจเป็นกลางฝ่ายที่รับผิดชอบควรรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน นำเสนอข้อมูลที่ได้เตรียมการไว้อย่างตรงไปตรงมา ไม่แฝงเร้นอคติต่อผู้เห็นต่าง สำหรับประเด็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องคงไม่น่าจะมีใครคิดทำกันเพราะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของประเทศชาติ เมื่อวัคซีนมีเพียงพอ มีการกระจายที่เหมาะสม สามารถฉีดได้ทันตามกำหนด หวังว่าประสิทธิภาพที่ดีและผลข้างเคียงที่น้อย จะช่วยให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบสุข ผู้คนไปมาหาสู่กันทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ใกล้เคียงวิถีชีวิตเดิมก่อนโควิดระบาด

อีกเรื่องที่ยังวางใจกันไม่ได้คือ PM2.5 ที่เริ่มมาเยือนหนักขึ้นช่วงที่มีการเผาพื้นที่ทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง ปัญหานี้แม้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมจากหลายหน่วยงานมาร่วมกันรับผิดชอบวางแผนแก้ไข แต่ก็ยังไม่เห็นมีการขับเคลื่อนแผนงานที่เป็นรูปธรรมโดนใจประชาชน ที่สำคัญประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคระบบการหายใจเรื้อรัง ยังคงต้องจำทนใช้การหลีกเลี่ยงและป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดในช่วงพีคนี้กันไปก่อน หวังว่าสักวันจะได้เห็นอากาศสดใสสำหรับคนไทยรุ่นลูกรุ่นหลาน

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนที่คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “อมฤตพจนาพุทธศาสนสุภาษิต” โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ปยุตโต) ความว่า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่