นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เราได้รวบรวมเอกสารที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อกำหนดสำหรับสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้เมื่อใช้งานเว็บไซต์ https://www.thoracicsocietythai.org/

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ดูแลระบบพยายามทุกทางที่จะให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับทุกคนที่ใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมจึงไม่ได้มีการนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล รวมถึงการถ่ายโอน จำหน่ายซ้ำ หรือเก็บใช้ข้อมูลไว้หลายที่อย่างเฉพาะเจาะจง พึงระลึกว่าการมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เราเป็นไปด้วยความสมัครใจ แต่จำเป็นจะต้องเพิ่มความคิดเห็นลงในบล็อกหรือติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อ

ความคิดเห็น

เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ความคิดเห็น เรารวบรวมข้อมูลที่แสดงในรูปแบบฟอร์มความคิดเห็น รวมถึงไอพีแอดเดรสของผู้เยี่ยมชมและลายเซ็นที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ของเขาที่จะช่วยกรองสแปม การให้ความคิดเห็นเป็นไปด้วยความสมัครใจอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจให้ความคิดเห็น เราถือว่าคุณยอมรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้เรา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ในบล็อกของเรา เมื่อเข้าไปที่ https://www.thoracicsocietythai.org/ติดต่อสอบถาม/, จะปรากฎแบบฟอร์มติดต่อซึ่งคุณสามารถติดต่อกลับหาเราได้ การกรอกในแบบฟอร์มติดต่อจำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ติดต่อบุคคลที่กรอกในแบบฟอร์มติดต่อเพื่อทางเราจะได้ตอบคำถามหรือคำร้องกลับถึงคุณ ข้อมูลที่ส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อจะเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตลอดไป แต่ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดใดๆ

คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ซึ่งใช้ในการปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อแสดงผลหน้าเว็บในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง สร้างสถิติที่ช่วยให้เข้าใจวิธีการที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ ระบุว่าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเพื่อนำเสนอเนื้อหาเชิงโฆษณาที่เข้าสู่ความสนใจของผู้ใช้

ระหว่างการเยี่ยมชมบล็อกครั้งแรก ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้จะถูกแสดงผล เราจะถือว่าการยอมรับข้อมูลของคุณหมายความว่า คุณตกลงในการใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถขอถอนการยินยอมได้ตลอดเวลา หากคุณประสงค์จะทำตามความมุ่งหมายดังกล่าว คุณทำได้โดยลบคุกกี้ออกและเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้

การใช้คุกกี้นี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามหรือข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมจากผู้ใช้ซึ่งรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บสถิติเท่านั้น

ประเภทของคุกกี้ดังต่อไปนี้ที่เราใช้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบล็อก:

 • คุกกี้ที่จำเป็น – คุกกี้นี้มีประโยชน์ต่อเว็บไซต์จากการช่วยให้เว็บไซต์ทำงานพื้นฐานต่างๆ เช่น การนำทางไปยังหน้าเว็บไซต์และเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • คุกกี้ค่ากำหนด – คุกกี้นี้มีประโยชน์ต่อเว็บไซต์จากการช่วยให้เว็บไซต์ทำงานพื้นฐานต่างๆ เช่น การนำทางไปยังหน้าเว็บไซต์และเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • คุกกี้เพื่อรายงานสถิติ – คุกกี้เพื่อรายงานสถิตินี้ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้, รวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเบราว์เซอร์ เช่น Yandex – ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้งานบนบล็อก – สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนคลิกและการเรียกดูบันทึกข้อมูลเซสชั่นของผู้ใช้แต่ละคน จากประโยชน์ดังกล่าวช่วยให้เราสามารถติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบกับเว็บไซต์ซึ่งช่วยในการวัดประสิทธิผลได้อย่างดียิ่ง ข้อมูลเหล่านี้ที่รวบรวมมาแล้วจะนำมาวิเคราะห์คอนเทนต์และความสนใจของผู้ใช้ ดังนั้นเราจึงสามารถสร้างคอนเทนต์ที่มีหัวข้อสอดคล้องกับความสนใจของผู้อ่าน
 • คุกกี้ที่ไม่ได้จัดระดับประสบการณ์ผู้ใช้ – คุกกี้นี้จัดการไฟล์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการจัดระดับประสบการณ์ของผู้ใช้รวมถึงคุกกี้ของผู้ใช้แต่ละคน

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

สืบเนื่องจากการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้มีสิทธิดังต่อไปนี้:

 • สิทธิในการร้องขอให้ผู้จัดการระบบเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล;
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง;
 • สิทธิในการลบข้อมูล;
 • สิทธิในการจำกัดการคัดค้าน;
 • สิทธิในการคัดค้านบนมูลเหตุแห่งกฎหมายคุ้มครองการประมวลผลข้อมูล;
 • สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล (หากโดยทางเทคนิคจำเป็นต้องมี);
 • สิทธิในการถอนความยินยอมบนมูลเหตุแห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ หากได้มีการตกลงก่อนหน้านี้;
 • สิทธิในการลงทะเบียนเรื่องร้องเรียนกับองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจตราหรือให้คำ แนะนำ แก่ผู้ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล;

เซอร์เวอร์ล็อกหรือการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการส่งค่าให้กับคิวรี่ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกับหน้าที่ถูกเก็บไว้ คิวรี่แต่ละตัวที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ล็อก

ล็อกประกอบไปด้วยไอพี แอดเดรสของผู้ใช้, วันที่และเวลาของเซิร์ฟเวอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งาน ล็อกจะถูกบันทึกและเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ล็อกจะไม่เชื่อมโยงกับผู้ใช้แต่ละคนโดยเฉพาะที่ใช้งานเว็บไซต์และไม่ได้ใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้

เซิร์ฟเวอร์ล็อกเป็นเพียงหน่วยจัดเก็บที่ใช้จัดการเว็บไซต์ และคอนเทนต์ของเว็บไซต์ไม่ได้เปิดเผยแก่ผู้ใดก็ตามยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตในการจัดการเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

การยินยอม

เมื่อคุณได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.thoracicsocietythai.org// ผู้ใช้ตกลงจะประกาศว่าได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา