Education

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี 23-25 สิงหาคม 2561

April 30, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพต่อเนื่อง (continuous professional development) ด้วยการสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่าง ๆ ของสมาคม จึงขอประกาศรับสมัครการขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและสมาชิกสมาคมฯ [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2562

February 3, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2562 • กิจกรรม "คืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่" • การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมอุรเวชช์ฯ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และงาน Gala dinner 14 กุมภาพันธ์ 2562 [...อ่านต่อ...]

เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

January 28, 2019 | 0 Comments

คณะทำงานด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Assembly) เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อใบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ (Sleep related breathing disordered medicine) ประจำปีการศึกษา 2562 [...อ่านต่อ...]

มาตรการรับมือ PM2.5 “ภัยร้ายตัวจิ๋ว”

January 16, 2019 | 0 Comments

ในช่วงที่ค่า PM2.5 ในอากาศอยู่ในระดับเตือนภัย คือ เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สีส้ม แดง ม่วง จนถึงน้ำตาลแดง ควรเลือด ลด ละ หรือแม้แต่ต้องเลิกกิจกรรมกลางแจ้งหรือการเดินทางไปในที่สาธารณะ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ใส่หน้ากากพิเศษชนิดที่เรียกว่า "เอ็นเก้าสิบห้า"​โดยต้องสวมให้ถูกต้องอย่างกระชับกับรูปหน้า [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 18-22 มี.ค. 2562 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

January 9, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ Internist Pulmonology Review

January 1, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนอายุรศาสตร์​ที่จะเข้าสอบภาคทฤษฎีช่วงกลางปี 2562 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในโครงการ Internist Pulmonology Review [...อ่านต่อ...]
1 2 3 10