News

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์ฯ เรื่อง โปรดใส่ใจคุณภาพปอดของพี่น้องชาวเหนือ

March 31, 2019 | 0 Comments

ด้วยสถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกลับรุนแรงขึ้นมากในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และฝุ่นขนาดจิ๋ว (PM2.5) พุ่งขึ้นสูงจนเข้าสู่ระดับที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพปอดและสุขภาพโดยรวมของประชาชนทุกคนในพื้นที่ในการนี้ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและประสานความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถในการควบคุมภัยร้ายในขณะนี้ [...อ่านต่อ...]

หนังสือใหม่น่าอ่าน – ตำราโรคระบบการหายใจ 2 โดยสมาคมอุรเวชช์ฯ

February 19, 2019 | 0 Comments

หลังจากที่ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ตำราโรคระบบการหายใจเล่มแรก และได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตต่าง ๆ ของระบบการหายใจอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลานานหลายปี บัดนี้ทางสมาคมฯ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศได้ทำการรวบรวมความรู้และหลักฐานจากผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ ๆ ที่ทันต่อยุคสมัยเกี่ยวกับโรคของระบบการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ มาเป็นตำราสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าฉบับใหม่แล้วในชื่อ "ตำราโรคระบบการหายใจ 2" [...อ่านต่อ...]

มาตรการรับมือ PM2.5 “ภัยร้ายตัวจิ๋ว”

January 16, 2019 | 0 Comments

ในช่วงที่ค่า PM2.5 ในอากาศอยู่ในระดับเตือนภัย คือ เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สีส้ม แดง ม่วง จนถึงน้ำตาลแดง ควรเลือด ลด ละ หรือแม้แต่ต้องเลิกกิจกรรมกลางแจ้งหรือการเดินทางไปในที่สาธารณะ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ใส่หน้ากากพิเศษชนิดที่เรียกว่า "เอ็นเก้าสิบห้า"​โดยต้องสวมให้ถูกต้องอย่างกระชับกับรูปหน้า [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Chula Advanced Respiratory Radiology” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

December 15, 2018 | 0 Comments

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง "Chulu Advanced Respiratory Radiology" ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลก “CHEST World Congress 2019” ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2562

September 3, 2018 | 0 Comments

ในปี 2019 ที่จะถึงนี้ ทาง ACCP ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ก็ได้จัดประชุม CHEST World Congress 2019 ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยในการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรจากทาง ACCP และจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจำนวนมากมายหลายคนมาแบ่งปันและให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง [...อ่านต่อ...]
1 2 3 4