Public

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์ฯ เรื่อง โปรดใส่ใจคุณภาพปอดของพี่น้องชาวเหนือ

March 31, 2019 | 0 Comments

ด้วยสถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกลับรุนแรงขึ้นมากในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และฝุ่นขนาดจิ๋ว (PM2.5) พุ่งขึ้นสูงจนเข้าสู่ระดับที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพปอดและสุขภาพโดยรวมของประชาชนทุกคนในพื้นที่ในการนี้ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและประสานความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถในการควบคุมภัยร้ายในขณะนี้ [...อ่านต่อ...]

มาตรการรับมือ PM2.5 “ภัยร้ายตัวจิ๋ว”

January 16, 2019 | 0 Comments

ในช่วงที่ค่า PM2.5 ในอากาศอยู่ในระดับเตือนภัย คือ เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สีส้ม แดง ม่วง จนถึงน้ำตาลแดง ควรเลือด ลด ละ หรือแม้แต่ต้องเลิกกิจกรรมกลางแจ้งหรือการเดินทางไปในที่สาธารณะ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ใส่หน้ากากพิเศษชนิดที่เรียกว่า "เอ็นเก้าสิบห้า"​โดยต้องสวมให้ถูกต้องอย่างกระชับกับรูปหน้า [...อ่านต่อ...]

คนไข้…นักเขียน

December 10, 2018 | 0 Comments

บันทึกประสบการณ์และความทรงจำของการดูแลผู้ป่วยซึ่งนำมาสู่การแบ่งปันประสบการณ์ของการเป็นนักเขียน โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [...อ่านต่อ...]

ผู้ป่วยในห้องหมายเลข 8

December 9, 2018 | 0 Comments

บันทึกประสบการณ์และความทรงจำของการได้ปรนนิบัติดูแลพระเกจิอาจารย์ในฐานะแพทย์ โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์​ เจียรกุล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [...อ่านต่อ...]

แนะนำอุปกรณ์สูดยาชนิดแอคคิวเฮเลอร์ (Accuhaler)

July 7, 2018 | 0 Comments

โรคของหลอดลมเช่นโรคหืด (asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease) ที่จำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน การใช้ยารักษาในรูปของการสูดเข้าสู่ทางเดินหายใจหรือ inhaler therapy นั้นจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากเนื่องจากวิธีนี้สามารถทำให้ได้รับยาโดยตรงในบริเวณที่ต้องการได้ทันที ผู้ป่วยจึงควรทำความคุ้นเคยและรู้จักวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่หยิบยกมาแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้คือ อุปกรณ์สูดยาชนิดแอคคิวเฮเลอร์ (accuhaler) [...อ่านต่อ...]

OSA มหันตภัยยามราตรี

June 29, 2018 | 0 Comments

โรค OSA นับเป็นมหันตภัยที่มาเยือนเราขณะที่เรากำลังอยากจะพักผ่อนในยามกลางคืน โรคนี้พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในคนยุคปัจจุบันที่มีปัญหาโรคอ้วนและโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านมีอาการกรนดังอยู่เป็นประจำ หรือมีการหายใจสะดุดหรือติดขัดขณะหลับบ่อยๆ หรือมีอาการง่วงนอนมากตอนกลางวันโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเดิมอยู่ก่อน ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด และสมองขาดเลือด [...อ่านต่อ...]

บุหรี่ไฟฟ้า มิตรแท้หรือศัตรูถาวร

June 24, 2018 | 0 Comments

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาให้มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายบุหรี่มวน  ประกอบด้วยส่วนสร้างไอระเหย ส่วนให้ความร้อนโดยอาศัยแบตเตอรี่ และส่วนสำหรับเติมสารน้ำ สามารถให้ความร้อนจนสารน้ำที่บรรจุอยู่ภายในระเหยเป็นควันให้ผู้เสพสูดเข้าปอดได้เหมือนควันบุหรี่จริง ในตอนแรกจึงมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อบำบัดทดแทนการติดนิโคตินสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้ควบคู่ไปกับโปรแกรมการงดบุหรี่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลากรทางการแพทย์ [...อ่านต่อ...]