Activities

กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2561

June 16, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้ง 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมดำรงค์แพทยาคุณ ตึก อปร. ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 13.00-15.30 น. สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมโครงการ “ขจัดวัณโรคร้ายจากหัวหิน น้อมรำลึกมหาราชันย์ภูมิพล”

April 24, 2018 | 0 Comments

ในโอกาสที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาจัดประชุมวิชาการกลางปีในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ที่หัวหิน อันเป็นหนึ่งในสถานที่รักยิ่งขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 องค์พระผู้อุปถัมภ์สมาคมฯ ทางสมาคมฯ จึงใครขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 11-15 มิ.ย. 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

April 21, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [...อ่านต่อ...]
1 2